Algemene Voorwaarden

Als je op onze site een bestelling plaatst dan komt er tussen jou en de onderneming BBL Matras Nederland een overeenkomst tot stand. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk en de onderhavige algemene voorwaarden van BBL Matras Nederland van toepassing (tezamen: de “algemene voorwaarden”), waarvan je dient kennis te nemen voordat je de bestelling plaatst. Je dient de algemene voorwaarden te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk en de algemene voorwaarden van BBL Matras Nederland zullen de volgende voorwaarden prevaleren:

 • PRIJZEN

  De prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW. Bestellingen worden verstuurd via PostNL, DHL of door onszelf.

 • BETAALWIJZEN

  Voor bestellingen binnen Nederland kan je kiezen voor één van de volgende betaalwijzen:
  vooruitbetaling door iDeal , creditcards (VISA, MASTERCARD en AMERICAN EXPRESS), contant (Alleen mogelijk binnen Nederland) of door overmaking naar onze ING Rekening (IBAN) NL67INGB0009373185 t.n.v. BBL Matras Nederland te Amsterdam o.v.v. jouw ordernummer;

 • AFLEVERADRES EN LEVERING

  Producten die je hier online bestelt worden afgeleverd op het afleveradres dat je hebt opgegeven. Er kan niet worden geleverd op tijdelijke adressen, postbussen, antwoordnummers en poste restante. Voor de levering van matrassen in Nederland wordt je op de hoogte gehouden via Whatsapp of door middel van een track & trace code.

  Via Postnl en DHL wordt het matras geleverd tot aan “de eerste drempel” van het afleveradres. Vanaf in ontvangst nemen zijn de producten voor jouw eigen risico. Hou er rekening mee dat de bezorgers niet altijd in staat en in ieder geval niet verplicht zijn te assisteren bij het op de juiste plaats brengen van matrassen op het afleveradres. Het matras weegt in totaal 8 kilo en is compact ingepakt. Bestelde matrassen worden in principe binnen gemiddeld 3 werkdagen na datum orderbevestiging afgeleverd op het afleveradres, tenzij anders vermeld op de website, mail of telefonisch contact(bijv. rond Kerst en zomervakantie periode).

 • OMRUILEN

  In verband met de hygiëne kunnen wij het BBL kussen, Faya Colombia en het Board Box eenmaal in je bezit niet meer omruilen. Het is alleen mogelijk om een bestelling te retourneren in het geval van productie schade en schade tijdens levering. Mocht u het matras willen retourneren, dan zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Omruilen geschiedt door via e-mail of whatsapp een vermelding te doen met de reden waarom je het matras wilt ruilen.

 • VROEGTIJDIG INLEVEREN

  Voor iedere week dat je het BBL matras eerder inlevert dan de afgesproken huurperiode, krijg je €25 van je aankoopbedrag terug. Zorg wel dat je dit ruim optijd aangeeft bij BBL matras Nederland. Een volle week bestaat uit 7 dagen

 • AANSPRAKELIJKHEID

  BBL Matras Nederland kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de site bblmatras.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. BBL Matras Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op bblmatras.nl weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan BBL Matras Nederland’s opzet of grove schuld.

 • GARANTIE

  Op het matras aangeboden via de website bblmatras.nl wordt door BBL Matras Nederland garantie verleend bij productiefouten. Al onze matrassen genieten in ieder geval dezelfde garantie op productiefouten: tot 30 dagen= 100% garantie.

  Gedurende bovenstaande perioden zullen productiefouten binnen 14 dagen worden opgelost. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail (houdt het ordernummer bij de hand). Uitdrukkelijk zij vermeld dat in ieder geval niet onder deze garantie vallen: slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd of onzorgvuldig gebruik of wegens onvoldoende ventilatie.

 • BUITEN DE GARANTIE

  BBL Matras Nederland is niet gehouden tot reparatie van gebreken aan door haar geleverde producten, indien de reclames buiten de garantie vallen of de producten door de koper reeds zijn doorverkocht.

  Als door enig typefout of technische storing de prijs, een tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan BBL Matras Nederland weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn overigens slechts geldig op het moment van publicatie op deze site tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 • PRODUCT BESCHRIJVING

  Maatvoering: matrassen bestaan uit hard en zacht materiaal en daardoor kunnen transport, opslag en gebruik afwijkingen veroorzaken. Afwijkingen in lengte en breedte van ca. 1% van de nominale maat, vallen binnen de tolerantie.

 • Geur: matrassen hebben in eerste instantie soms een eigen geur bijv. van schuimrubber. Deze geur is onschadelijk en verdwijnt tijdens de eerste weken door het matras regelmatig te luchten.

 • RECHTEN VAN BBL MATRAS NEDERLAND

  Indien BBL Matras Nederland gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een besteller, behoudt zij zich het recht voor om een bestelling te weigeren dan wel vooruitbetaling van de bestelling te verlangen.

  Wanneer de koper zich niet binnen 2 werkdagen bij verhuur van het BBL Matras aangeeft om het matras terug te sturen op basis van wat voor redenen dan ook, is BBL Matras Nederland niet verplicht het bedrag voor het verhuur terug te storten. De borg zal na goed ontvangst overgemaakt worden naar de koper. 

 • DE BORG

  Bij verhuur van het BBL Matras is het verplicht om de borg te betalen via contant of een van de digital betaalwijzen.

 • KLACHTEN

  Heb je een algemene klacht over een product van of de service geleverd door BBL Matras Nederland, niet zijnde een verzoek om omruiling door schade, stel ons daarvan binnen bekwame tijd op de hoogte door een e-mail te sturen naar info@bblmatras.nl. De klacht zal binnen veertien dagen door ons worden beantwoord en zo mogelijk binnen die periode worden opgelost.